Inxhinieria e tokës

 • PËRCAKTIM I LAGËSHTIRËS SË TOKËS
 • PËRCAKTIM I LIMITIT TË LAGËSHTIRËS, LIMITIT TË PLASTICITETIT DHE INDEKSI I PLASTICITETIT
 • PËRCAKTIM I PESHËS SPECIFIKE TË TOKËS
 • EFEKTI PESHË NË TOKAT KOHEZIVE
 • ANALIZË KOKOMETRIKE E TOKËS
 • ANALIZË KOKOMETRIKE E TOKËS ME HIDROMATËS
 • PËRCAKTIM I LIDHJES LAGËSHTI – DENDËSI E TOKËS (PROCTOR)
 • PËRCAKTIMI I FJALËS KALIFORNIANE TË AFTËSISË (CBR)
 • TEST I NGJESHJES TRE-AKSIALE
 • TEST I PRERJES DIREKTE
 • TEST I NGURTËSIMIT DIMENSIONAL
 • TEST I NGJESHJES SË PAPENGUAR
 • TEST PËRCAKTIMI I REZISTENCËS SË MBETUR TË PRERJES NË PAJISJEN UNAZORE (BROMHEAD)
 • TEST I PËRSHKUESHMËRISË I NGARKESËS SË NDRYSHUESHME APO TË QËNDRUESHME
Print Friendly, PDF & Email