Burimet njerëzore
Diagrama e brendshme e rrjedhshmërisë së proceseve të kërkimeve për tokën.

Print Friendly, PDF & Email