Njësi laboratorike të lëvizshme

Kompania disponon njësi të lëvizshme të kontrollit të cilësisë të cilat i instalon në vepra të mëdha teknike dhe të cilat i pajis me personel teknik dhe shkencor të kualifikuar. Me këto njësi të lëvizshme ka mundësi të ruajë në kushte lagështire dhe temperature vazhdimisht të kontrolluara dhe të regjistruara mostrat prej betoni.
Këto njësi të lëvizshme janë në gjendje për të ruajtur pothuajse një mijë (1000) njësi betoni.

Print Friendly, PDF & Email