* Do të arrijmë shumë poshtë për ju

Studim Gjeoteknik & Inxhinierë Këshilltarë
Laborator i Inxhinierisë Gjeoteknike
Laborator i Kontrollit të Cilësisë, Kërkime për tokën

Kompania

Aktivitetet e kompanisë sonë mbulojnë tërë fushën e Inxhinierisë Gjeoteknike, duke përfshirë:

  • Kërkimet nënujore
  • Testime të Tokës & të Shkëmbinjve në një laborator modern dhe të pajisur plotësisht
  • Projektim Inxhinierik Gjeoteknik dhe Këshillim
  • Kontrolli i cilësisë së materialeve të ndërtimit të tilla si betoni, inertet, materialet mbushëse, punimet në rrugë dhe materialet për trotuaret

Shërbimet

Pajisje Shpimi

Kompania disponon një sërë kompleksesh shpimi, si ato “shumë qëllimëshme” ashtu edhe ato konvencionale.
Më shumë…

Pajisje laboratorike

Laboratori ka infrastrukturën e duhur me qëllim që të jetë në gjendje për t’iu përgjigjur çdo problemi në lidhje me Kontrollin e Cilësisë dhe inxhinierinë gjeoteknike.
Më shumë…

Inxhinieria e tokës

si p.sh. përcaktimi i lagështisë së tokës, identifikimi ι kufijve të lagështisë, përcaktimi i peshës së veçantë të tokës etj
Më shumë…

Njësi të lëvizshme laboratorike

Kompania disponon njësi të lëvizshme të kontrollit të cilësisë të cilat i instalon në projekte të mëdha teknike
dhe i pajis ato me personel teknik dhe shkencor të kualifikuar.
Më shumë…

Pajisje

Disponon laboratorike të gjitha pajisjet e nevojshme për të kapërcyer ndonjë problem për Kontrollin e Cilësisë dhe Gjeoteknik Inxhinierisë.

Fushat e veprimtarisë së kompanisë mbulojnë gamën e plotë të projekteve gjeoteknike dhe punimeve P/M dhe përfshin:

– Kërkime gjeoteknike dhe eksperimentimet në terren
– Prova analizash laboratorike të inxhinierisë gjeoteknike (inxhinierisë së tokës – inxhinierisë së shkëmbinjeve)
– Kontrolli i cilësisë së materialeve të ndërtimit të projekteve inxhinierike
– Kontrolli i cilësisë në tema me objekt gjeoteknik
– Kontrolli i cilësisë së betonit
– Kontrolli i cilësisë së materialeve inerte
– Kontrolli i cilësisë së asfaltit
– Kontrolle jo-destruktive

Print Friendly, PDF & Email