Kompania bashkëpunon me kompanitë më të mëdha të ndërtimit në Greqi dhe jashtë vendit dhe ka krijuar një bazë të përhershme klientësh me kompani të rëndësishme të ndërtimit të veprame të infrastrukturës në sektorin privat ashtu edhe në atë publik.

KLIENTËT MË KRYESORË TË SEKTORIT PUBLIK

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE RREGULLIMIT TË TERRITORIT/SEKRETARIATI I PËRGJITHSHËM I PUNËVE PUBLIKE MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE RREGULLIMIT TË TERRITORIT /SHERBIMI I VEÇANTË I PUNEVE PUBLIKE/0Ε 2004
EGNATIA ODOS SH.Α.
Ο.S.Ε. SH.Α.
PUNIME ΟSΕ SH.Α.
MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE RREGULLIMIT TË TERRITORIT
SHERBIMI I VEÇANTË I PUNEVE PUBLIKE/ I TUNELEVE RRUGORE & VEPRAVE NËNTOKËSORE
SHERBIMI I VEÇANTË I PUNEVE PUBLIKE/ I VEPRAVE TË MËDAH TË GREQISË PERËNDIMORE
SHERBIMI I VEÇANTË I PUNEVE PUBLIKE/AUTOSTRADA PATRA-THESSALONIKI
MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE RREGULLIMIT TË TERRITORIT /SEKRETARIATI I PËRGJITHSHËM I PUNËVE PUBLIKE – DREJTORIA E PËRGJITHSHME I VEPRAVE TË TRASNPORTIT – DREJTORIA E PROJEKTEVE TË VEPRAVE RRUGORE
SHOQËRIA PUBLIKE KADASTRALE
RGANIZMI I NDËRTESAVE SHKOLLORE
DEI
ΕΤVΑ SH.Α.
Shtabi i Përgjithshëm i Aviacionit (Shërbimi i Veprave të Forcave Ajrore)
Depanim SH.Α.
Universiteti Democritus i Trakit
Qarku i Decentralizuar i Prefekturës së Peloponezit
Ministria e Transportit dhe Komunikacionit
Shërbimi i Autoritetit të Aviacionit Civil
ISAP SH.A.
Ministria e Industrisë, Shkencës & Teknologjisë EYDAP
Qarku i Decentralizuar i Kefalonias dhe Ithacës
Drejtoria e Përgjithshme e Prefekturës së Kretës
Bashkia Levadia
Bashkia Ag. Dimitrios
Sekretariati i Përgjithshëm i Sportit
Ministria e Kulturës

KLIENTËT KRYESORË TË SEKTORIT PRIVAT

Pasal
BSH
Temes Sh.A.

KLIENTËT KRYESORË SHOQËRI TEKNIKE

AKTOR ATE
GEK Sh.A. – TERNA Sh.A.
ARCHIRODON OVERSEAS
TRITONACT SH.A.
P. Zouganelis SH.A.

Print Friendly, PDF & Email