Teste në terren

Gjithashtu disponohen edhe pajisjet e mëposhtme për teste në terren.

  • Matës presioni APAGEO të tipit G, (virtual gas guard cells).Për monitorimin dhe regjistrimin e presioneve të kryera përdoret makineria e kontrollit e teknologjia së fundit e tipit PREVO dhe tip regjistrues BAP 160, të dyja të prodhuara nga kompania “Jean Lutz SA” në Francë.
  • Sistem matës të pjerrësisë së fabrikës SISGEO S.r.l., Itali.
Print Friendly, PDF & Email