Testet në terren

  • PËRCAKTIM NË TERREN I DENDËSISË SË TOKËS ME METODËN E RËRËS DHE NDIHMËS SË KONIT
  • TEST I NGARKIMIT TË PLLAKËS NË TOKË
  • PËRCAKTIM NË TERREN I DENDËSISË SË TOKËS ME PAJISJEN E PËRCAKTIMIT TË MASËS SË ELASTICITETIT (GEOGAUGE)
Print Friendly, PDF & Email