Εδαφομηχανική

• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΔΑΦΩΝ
• ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
• ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
• ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ (PROCTOR)
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (CBR)
• ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (BROMHEAD)
• ΔΟΚΙΜΗ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ & ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email