Kompania me emërtimin “geoSTAND, Kompani e punimeve gjeoteknike – kërkime të nëntokës Gerasimos LOUKATOS dhe CO EE” me titull dallues “geoSTAND EE” është themeluar në formën e saj aktuale ligjore më 30/06/2005 dhe është e regjistruar në Regjistrin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Athinë me Nr. 231177 dhe është e licencuar nga Shoqata Qendrore e Bashkive të Greqisë (KEDE) dhe e akredituar nga ESYD (357) për një gamë të gjerë të testeve. Kompania geoSTAND është projektuar për të siguruar zgjidhje të integruara për çështjet gjeoteknike. Filozofia e organizimit të kompanisë është e bazuar në ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë dhe me pajisje të teknologjisë së fundit.
Fushat e veprimtarisë së kompanisë mbulojnë gamën e plotë të projekteve gjeoteknike dhe projekteve P/T dhe përfshijnë:

  • Kërkimet gjeoteknike dhe prova në terren

  • Prova analizash laboratorike të inxhinierisë gjeoteknike (inxhinieria e tokës – inxhinieria e shkëmbinjve)

  • Kontrolli i cilësisë për materialet e ndërtimit të veprave inxhinierike

  • Kontrolli i cilësisë në çështjet me objekt gjeoteknik

  • Kontrolli i cilësisë së betonit

  • Kontrolli i cilësisë së materialeve inerte

  • Kontrolli i cilësisë së asfaltit

  • Kontrolle jo-destruktive

Në kuadër të ofrimit të zgjidhjeve të integruara cilësore, të nivelit të lartë, u projektua dhe u realizua një laborator modern i pajisur plotësisht me staf shkencor dhe teknik me përvojë, duke mbuluar kërkesat e ndryshme të paraqitura në të gjitha fazat, të çdo përmase apo natyre të projektit teknik që zbatohet në ditët tona.

Print Friendly, PDF & Email