Κινητές Μονάδες Εργαστηρίων

Η εταιρεία διαθέτει κινητές μονάδες ποιοτικού ελέγχου που εγκαθιστά σε μεγάλα τεχνικά έργα και τις οποίες επανδρώνει με εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Με τις κινητές αυτές μονάδες έχει τη δυνατότητα να συντηρεί σε ελεγχόμενες και διαρκώς καταγραφόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας τα δοκίμια σκυροδέματος.
Οι κινητές αυτές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν χίλια (1.000) δοκίμια σκυροδέματος περίπου.

Print Friendly, PDF & Email