Η Εταιρεία με την επωνυμία “geoSTAND Εταιρεία γεωτεχνικών έργων – ερευνών υπεδάφους ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο “geoSTAND E.E.” ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή στις 30/06/2005 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 231177 και έχει άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ και πιστοποιητικό διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ (357) για ευρύ φάσμα δοκιμών. Η Εταιρεία geoSTAND σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα γεωτεχνικών έργων. Η φιλοσοφία της οργάνωσης της Εταιρείας στηρίχθηκε στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτουν το πλήρες φάσμα των γεωτεχνικών έργων και έργων Π/Μ και περιλαμβάνουν:
– Γεωτεχνικές έρευνες και επί τόπου δοκιμές
– Εργαστηριακές δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής
(Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής)
– Ποιοτικό έλεγχο υλικών κατασκευής έργων
Πολιτικού Μηχανικού
– Ποιοτικό έλεγχο σε θέματα γεωτεχνικού
αντικειμένου
– Ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος
– Ποιοτικό έλεγχο αδρανών υλικών
– Ποιοτικό έλεγχο ασφαλτικών
– Μη καταστροφικούς ελέγχους

Στα πλαίσια της προσφοράς ολοκληρωμένων ποιοτικά λύσεων, υψηλού επιπέδου, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, επανδρωμένο με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καλύπτοντας τις ποικιλόμορφες απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε όλες τις φάσεις, κάθε μεγέθους ή φύσεως τεχνικού έργου που υλοποιείται στις μέρες μας.

Print Friendly, PDF & Email