Δοκιμές επι τόπου

Επιπλέον διατίθεται ο κάτωθι εξοπλισμός επιτόπου δοκιμών.
– Πρεσσιόμετρο APAGEO τύπου G, (virtual gas guard cells). Για τον έλεγχο και την καταγραφή των εφαρμοζόμενων πιέσεων χρησιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα ελέγχου τύπου PREVO και καταγραφικό τύπου BAP 160, αμφότερα κατασκευασμένα από την εταιρεία “Jean Lutz SA” στη Γαλλία.
– Σύστημα μέτρησης κλισιομέτρου του οίκου SISGEO S.r.l. Ιταλίας.

Print Friendly, PDF & Email