* Θα φτάσουμε πολύ χαμηλά για σας

Γεωτεχνική Μελέτη & Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γεωτεχνικό Εργαστήριο Μηχανικής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνες Εδάφους

Η Εταιρεία

Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας καλύπτουν ολόκληρο το πεδίο της Γεωτεχνικής Μηχανικής, περιλαμβάνοντας:

  • Έρευνες Υπεδάφους
  • Δοκιμές Εδάφους & Βράχων σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
  • Γεωτεχνικός Μηχανικός Σχεδιασμός και Συμβουλευτική
  • Έλεγχος ποιότητας των οικοδομικών υλικών όπως σκυρόδεμα, αδρανή, υλικά πλήρωσης, έργα οδοποιίας και υλικά για πεζοδρόμιο

Υπηρεσίες

Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτει πληθώρα γεωτρητικών συγκροτημάτων τόσο “πολυχρηστικών” όσο και συμβατικών.
Περισσότερα…

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα Ποιοτικού Ελέγχου και Γεωτεχνικής Μηχανικής.
Περισσότερα…

Εδαφομηχανική

Όπως ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΔΑΦΩΝ κλπ.
Περισσότερα…

Κινητές Μονάδες Εργαστηρίων

Η εταιρεία διαθέτει κινητές μονάδες ποιοτικού ελέγχου που εγκαθιστά σε μεγάλα τεχνικά έργα και τις οποίες επανδρώνει με εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.
Περισσότερα…

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα Ποιοτικού Ελέγχου και Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτουν το πλήρες φάσμα των γεωτεχνικών έργων και έργων Π/Μ και περιλαμβάνουν:

– Γεωτεχνικές έρευνες και επί τόπου δοκιμές
– Εργαστηριακές δοκιμές Γεωτεχνικής Μηχανικής (Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής)
– Ποιοτικό έλεγχο υλικών κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού
– Ποιοτικό έλεγχο σε θέματα γεωτεχνικού αντικειμένου
– Ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος
– Ποιοτικό έλεγχο αδρανών υλικών
– Ποιοτικό έλεγχο ασφαλτικών
– Μη καταστροφικούς ελέγχους

Print Friendly, PDF & Email