Δοκιμές μη Καταστροφικού Ελέγχου

• ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΣΦΥΡΑ SCHMIDT
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΡΩΓΜΩΝ

Print Friendly, PDF & Email