Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Βασικό πλεονέκτημα του εξοπλισμού μας, μοναδικού ίσως στην ελληνική αγορά, αποτελεί η συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ, σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό, γεγονός που μας καθιστά πρωτοπόρους.
Η εταιρεία δύναται να εκτελέσει βαθιές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με τη μέθοδο wire-line μέγιστου βάθους 500m με διάμετρο ανόρυξης ΗQ.

Ήδη έχουμε αντεπεξέλθεί με επιτυχία στη εκτέλεση διερευνητικών γεωτρήσεων ιδιαιτέρων απαιτήσεων όπως οι γεωτρήσεις βάθους 250m για το φράγμα Ιλαρίωνα της ΔΕΗ με απόκλιση από την καθετότητα μικρότερη από 2,5%, κεκλιμένες γεωτρήσεις μήκους 60m σε κατολίσθηση στο φράγμα Βιλτανιώτη στην Κρήτη, οριζόντιες γεωτρήσεις στο νότιο μέτωπο της σήραγγας Καλλιδρόμου, γεωτρήσεις σε βάθος 255m στη σιδηροδρομική και 267m στην οδική σήραγγα Παναγοπούλας.

Βασικό πλεονέκτημα του εξοπλισμού μας, μοναδικού ίσως στην ελληνική αγορά, αποτελεί η συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ, σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό, γεγονός που μας καθιστά πρωτοπόρους.
Η εταιρεία δύναται να εκτελέσει βαθιές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με τη μέθοδο wire-line μέγιστου βάθους 500m με διάμετρο ανόρυξης ΗQ.

Η εταιρεία διαθέτει πληθώρα γεωτρητικών συγκροτημάτων τόσο “πολυχρηστικών” όσο και συμβατικών. Στον εξοπλισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται:
Ένα σύγχρονο περιστροφικό, ερπυστριοφόρο, δειγματοληπτικό γεωτρύπανο, τύπου Diamec U6 της Atlas Copco με όλο τον
απαιτούμενο διατρητικό εξοπλισμό καθώς και τον αντίστοιχο εξοπλισμό εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών.
Το γεωτρύπανο κινείται επί ερπυστριών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο είναι επιθυμητό να γίνει
δειγματοληψία ανεξαρτήτως της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό με συνήθη μέσα. Το δειγματοληπτικό γεωτρύπανο είναι σε θέση να εκτελέσει διατρήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μέσω αυτού καθίσταται δυνατή η δειγματοληψία σε οποιοδήποτε θέση, οποιοδήποτε τύπου εδάφους.

Πέρα από τα ως άνω αναφερόμενα γεωτρύπανα πολλαπλών χρήσεων η εταιρεία διαθέτει και συμβατικά γεωτρύπανα, μεγάλων δυνατοτήτων σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για:
– Ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο τύπου Boyles BBS 37A επί διαξονικού φορτηγού (4×2) Mercedes
– Ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο τύπου Boyles BBS 38 επί διαξονικού φορτηγού (4×4) Mercedes
– Ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο τύπου Boyles BBS 17A επί διαξονικού φορτηγού (4×2) Mercedes
– Ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο τύπου JOY 22 επί διαξονικού φορτηγού (4×4) MAN
– Ένα δειγματοληπτικό γεωτρύπανο τύπου Acker Mountaineer επί τετραξονικού φορτηγού (8×8) MAN είτε επί ελκήθρου.

Print Friendly, PDF & Email