Δοκιμές Σκυροδέματος

• ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΘΡΑΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email