Ερπυστριοφόρα Γεωτρύπανα

Ένα σύγχρονο περιστροφικό ερπυστριοφόρο γεωτρύπανο τύπου Mustang 9-H5 κατάλληλο τόσο για δειγματοληψίες όσο και για την εκτέλεση καταστροφικών γεωτρήσεων για την τοποθέτηση οργάνων. Δύναται να εκτελέσει γεωτρήσεις κάνοντας χρήση σφύρας down-the-hole, μέγιστης διαμέτρου 15” και ανυψωτικής ικανότητας 9t.
Σημειώνεται η σφύρα down-the-hole σε συνδυασμό με τον υψηλής πίεσης αεροσυμπιεστή που συμπεριλαμβάνεται στον διατιθέμενο εξοπλισμό, καθίστα δυνατό να επιτευχθούν σημαντικά μεγαλύτερες ταχύτητες διάτρησης.
Το γεωτρύπανο είναι σε θέση να εκτελέσει διατρήσεις σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και κάνοντας χρήση του συστήματος “symmetrix” μπορεί να εκτελέσει γεωτρήσεις σε “δύσκολα” εδάφη με ταυτόχρονη σωλήνωση.

Print Friendly, PDF & Email