Φράγμα Θησαυρού

Φράγμα Θησαυρού

Κατασκευή 5-κλώνων μονίμων προεντεταμένων αγκυρίων μήκους 35μ για την αντιστήριξη του δεξιού αντερίσματος στο φράγμα Θησαυρού (Εργοδότης : ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕ – ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕ , ιδιοκτήτης: ΔΕΗ...