Σ.Γ. ΣΚΑ – Κιάτο

Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη θεμελίωσης ιστών ηλεκτροκίνησης της Σ.Γ. ΣΚΑ – Κιάτο (Εργοδότης: Κ/Ξ ALSTOM TRANSPORT S.A. – J
& P ΑΒΑΞ). Εκτέλεση 27 γεωτρήσεων κατά μήκος της Σ.Γ. και εκπόνηση μελέτης θεμελίωσης.

Geostand_Print-58 P4070012 P4090024 Photos-133

Print Friendly, PDF & Email
Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

26/05/2016