Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού

Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την εγκατάσταση οργάνων για μετρήσεις εδαφικών μετακινήσεων σε έργα κατά μήκος της
Εγνατίας Οδού (Εργοδότης: Εγνατία Οδός Α.Ε.) Εκτέλεση 56 γεωτρήσεων συνολικού βάθους 2000m.

Picture-197

Print Friendly, PDF & Email
Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

26/05/2016